Formularz kontaktowy


Operator systemu - MenagoCRM Sp. z o.o. - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny


Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Priorytet 8 Społeczeństwa informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki - Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania innowacyjnego biznesu typu B2B - Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość !